รวบรวบธรรมะในพระพุทธศาสนา
Advertisement

th.viveka.wikia.com
is a Thai wiki that will gather together the important principles of Buddhism.
รวบรวบธรรมะในพระพุทธศาสนา จากพระไตรปิฎก และตำราสำคัญๆทางพุทธศาสนา

วิเวก (viveka) ในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง ความสงัดกาย สงัดใจ และธรรมอันเป็นที่สงบ ระงับ สังขารทั้งปวง
th.viveka.wikia.com เป็นที่รวบรวมหลักธรรมต่างๆ ที่ปรากฎอยู่ใน พระไตรปิฎก อรรถกถา และตำราสำคัญๆทางพุทธศาสนา เพื่อความสะดวก ในการศึกษาพระพุทธศาสนา สำหรับผู้แสวงหาความสงัดกาย สงบใจ และระงับสังขารทั้งปวง ตามแนวทางแห่ง อริยมรรคมีองค์แปด

<createbox> preload= editintro= width=75 </createbox>

Advertisement