รวบรวบธรรมะในพระพุทธศาสนา
Advertisement

ข้าแต่พระองค์ผู้ไม่มีทุกข์ ก็พระองค์ย่อมทรงทราบ

  • มรรคเป็นทางหลีก พ้น
  • ผลเป็นความหลุดพ้น
  • นิพพานเป็นที่สงัด ของสัตว์ทั้งหลายอย่างไรเล่า ฯ

พระผู้มีพระภาคทรงวิสัชนาโดยคาถานี้ว่า
ท่านผู้มีอายุ เพราะ ความสิ้นภพอันมีความเพลิดเพลินเป็นมูล
เพราะ ความสิ้นแห่งสัญญาและวิญญาณ เพราะ ความดับ เพราะความสงบแห่งเวทนาทั้งหลาย
เราย่อมรู้จัก มรรคเป็นทางหลีกพ้น ผลเป็นความหลุดพ้น นิพพานเป็นที่ สงัด ของสัตว์ทั้งหลายอย่างนี้

อ้างอิง[]

Advertisement